Logotipo de Tot Servei Urgell
24h/365 dies

Serveis

Som especialistes en l’administració i gestió de comunitats.

A les comunitats hi viuen persones, per això per a nosaltres és primordial donar un servei de tu a tu, amb transparència, confiança, eficiència, implicació i màxima professionalitat.

Som experts en reduir i ajustar les despeses de les comunitats, atenem les urgències 365 dies/24 hores i oferim un servei integral a fi gestionar qualsevol tràmit o donar solució a qualsevol problema o incidència.

Icono de Plan de ahorro

Pla d’estalvi

Proposta de reducció de despeses de la comunitat

Estudiem els consums corrents de la comunitat i una possible reducció de costos en:

• Ascensor
• Neteja
• Companyies elèctriques
• Manteniments
• Assegurança de la comunitat
• Despeses bancàries
• Obres menors

Per això ens posem en contacte amb els proveïdors de serveis i industrials i valorem diferents opcions i propostes.

Icono de 24h / 365 días

24h / 365 dies

Atenem les urgències

Som aquí 24h els 365 dies de l’any per solucionar qualsevol incidència que pugui tenir lloc a la vostra comunitat.

tot servei URGELL atenem sempre les seves trucades i resolem els problemes quan ho necessiteu, també fora d’horaris d’oficina.

Icono de Servicio integral

Servei integral

Experiència i eficiència

La nostra trajectòria i solidesa ens permeten oferir un servei integral a les comunitats de veïns, des de la convocatòria de juntes fins a la gestió de la comptabilitat, impagats, informes, manteniment i serveis addicionals.

Icono de Gestión y autogestión

Gestió i autogestió

Gestions amb un click

A les comunitats, sobretot a les més grans, es generen gestions de forma freqüent. A tot servei URGELL disposem d’un software de gestió intern que permet als propietaris de cada comunitat d’accedir al compte privat per fer les gestions pertinents i facilitar totes les tasques que es poden generar en el dia a dia.

Icono de Gestión de impagados

Gestió d’impagats

Posem solució a la morositat

La morositat és un problema recurrent en les comunitats i és important tenir els comptes sanejats en benefici de tots.

Per gestionar els impagaments cal fer-ho d’acord amb la llei. Nosaltres ens encarreguem de tot el procediment, la reclamació extrajudicial i el recurs legal, si s’escau.

Icono de Mantenimiento

Manteniment

Equip propi qualificat

Les finques i els seus elements necessiten un manteniment periòdic; nosaltres us oferim un control i seguiment així com proposem i gestionem manteniments preventius mitjançant revisions d’elements bàsics comunitaris.

Comptem amb un equip d’industrials, instal·ladors, arquitectes, aparelladors… de la nostra confiança que ens garanteixen un servei professional i acurat.

Icono de Juntas de propietarios

Juntes de propietaris

Organització i convocatòria de reunions

La junta de propietaris és un dels òrgans de govern essencials de les comunitats de veïns. Segons la llei, se n’ha de fer almenys una cada any.

Convoquem i organitzem juntes de veïns ordinàries i extraordinàries atenent tots els aspectes formals i legals pel que fa a ordre del dia, citacions, terminis, documents de delegació i representació de vot, etc.
Assistim a reunions, si s’escau, i redactem l’acta pertinent, que remetem a la comunitat; així com gestionem els aspectes i acords derivats de la junta.

Icono de Gestión contable

Gestió comptable

Números clars i al dia

Portar la comptabilitat al dia és important per una bona salut econòmica. El nostre departament comptable s’encarrega de tota la gestió i d’enviar l’estat dels comptes de la vostra comunitat.

Icono de Trámites

Tràmits

Burocràcia administrativa

Mantenir-se al dia en els tràmits de la comunitat i estar al dia en aspectes normatius i legals, així com fer els tràmits pertinents amb els diversos ens administratius és la nostra feina. Tramitem tota mena de documentació com llicències i permisos d’obres, possibles subvencions, sol·licitud de documents, tramitació del certificat electrònic…

Icono de Gestión de sinistros

Gestió de sinistres

Tramitació i resolució

Tenir una bona assegurança de la comunitat és imprescindible. Des de tot servei URGELL ens encarreguem de registrar la incidència i activar els diversos protocols depenent del cas.

Normalment, fem una valoració de la incidència i revisem la seva cobertura en la pòlissa d’assegurança; traslladem el sinistre a la corredoria per registrar l’expedient i fer les reclamacions a la/les companyia/es pertinent/s i fem el seguiment d’aquest fins a la resolució del problema i tancament de l’anomenat expedient.

Podeu consultar la llista completa dels nostres serveis i procediments AQUÍ